Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
po-trzeba
przytul-imy się? 
po-trzeba
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viaarancione arancione
po-trzeba
Play fullscreen

Old Friend

po-trzeba
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viametadon metadon
po-trzeba
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viacatchdimoment catchdimoment
po-trzeba
3454 b9eb
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
po-trzeba
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viapijemywino pijemywino
po-trzeba
Człowiek nie powinien spędzać życia w pracy
bo to grzech
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dal nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane plantami
na południu, amerykańskie
samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki Giny Whisky I Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotański, „CANTO”
Reposted fromwynne wynne viaUnrealUnreality UnrealUnreality
po-trzeba
6444 b245
po-trzeba

Wielokrotnie od myślenia robiłem się smutny, a od działania nigdy.

— E.Gaskell
Reposted fromyourtitle yourtitle viahimerra himerra
po-trzeba
po-trzeba
7910 3001

 To miasto przytłacza - jak głaz .

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
po-trzeba
[...] bo nieufność wobec ludzi była moim murem obronnym, który sobie postawiłem.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viahwmc hwmc
po-trzeba
po-trzeba
1280 41ea
Reposted frommetadon metadon viamayrose mayrose
po-trzeba
1550 1488
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viametadon metadon
po-trzeba
po-trzeba
wyglądasz onieśmielająco.
Reposted fromkometyihaki kometyihaki
7612 8e29 500

excitation

Reposted fromtayfun tayfun viapassionative passionative
4049 833e 500

 glow

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...